ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 030-6562721
Website:
Postadres: Hoefijzerlaan 14
3981 GM Bunnik
Bezoekadres: Hoefijzerlaan 14
3981 GM Bunnik
IBAN: NL71ABNA0490568149

Doelstelling

Missie:
Het verlenen van steun aan individuele natuurlijke personen behorende tot de vergeten groepen en uitsluitend via zorginstellingen.

Doelstelling:
"Het verlenen van steun aan individuele natuurlijke personen behorende tot de vergeten groepen. Alleen die verzoeken worden in behandeling genomen, die via een officiële instelling zoals regionale MEE’s, Revalidatie-instellingen, Ziekenhuizen etc. worden ingediend. Verzoeken van particulieren worden dus niet in behandeling genomen"

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:
Behandelde aanvragen voor subsidies: 124 Bedrag aan verleende subsidies:€ 106813

Bestuur

De heer C.J. Visser (Voorzitter)
De heer H.W.E. van Hövell tot Westerflier (Penningmeester)
Mevrouw C.I.E.M. Niermans-von Heyden (Secretaris)
Mevrouw C.B. Vriezen-van der Flier (Bestuurslid)
De heer H.J. van Lier (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Forfaitaire onkosten van € 200 per persoon per jaar
Beloningsbeleid medewerkers:
Geen medewerkers, geen beloning