ANBI-status: Ja & Cultuur

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-28289994
Postadres: Hobolaan 9
7577 LJ Oldenzaal
Bezoekadres: Kamille 89
7577HV Oldenzaal
IBAN: NL33RABO0191840423

Doelstelling

Missie:
Het bevorderen en in stand houden van jongenskoren in Oldenzaal en deze missie uitdragen.

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel de bevordering van de vocale kunstbeoefening, om daardoor bij te dragen aan het culturele leven van (met name) Oldenzaal.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

Mevrouw A. Fuhrmann (Voorzitter)
De heer M. Rebers (Penningmeester)
Mevrouw Y.S. Hanter-Meijerink (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Beloningsbeleid medewerkers:
Dirigent krijgt vergoeding op factuurbasis ( 2014: BTW NL1163.49.438.B01 - VAR/0123/116349438/6 )