ANBI-status: Ja & Cultuur

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0620427322
E-mailadres: info@puntoarte.nl
Postadres: Grensstraat 27I
1091 SW Amsterdam
Bezoekadres: Grensstraat 27 I
1091 SW Amsterdam
IBAN:

Doelstelling

Missie:
Punto Arte verbindt artiesten en organisaties die op innovatieve wijze vorm geven aan podiumkunstproducties voor een breed publiek. Rijke tradities in muziek, theater, opera, dans en andere kunsten zijn het fundament en bron van inspiratie voor de eigentijdse voorstellingen, ‘dicht op de huid’ van het publiek. Punto Arte wil kunstenaars en organisaties een plek bieden om gedeelde ambities vorm te geven en te realiseren. De voorstellingen en presentaties van Punto Arte dragen bij aan een brede waardering van het erfgoed van de (podium)kunsten, kwaliteit van leven en cohesie in onze samenleving.

Doelstelling:
Punto Arte bevordert (inter)nationale (multi-disciplinaire) podiumkunstproducties en verbindingen daarvan met maatschappelijke - en educatieve thema’s en activiteiten.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer Voorzitter RvT: F.M.J. Blaha (Voorzitter)
De heer Lid RvT: F.C.M. Tilman (Bestuurslid)
De heer Lid RvT: F.H. van den Engel (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
De stichting hanteert een RvT/bestuurs model. Leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning en/of onkostenvergoeding.
Beloningsbeleid medewerkers:
Leden van het bestuur vormen tevens de directie en ontvangen op projectbasis een bescheiden beloning en onkostenvergoeding. Het niveau van beloningen en vergoedingen gaat gangbare normen bij muziekensembles in de klassieke muziek niet te boven.