ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0165-544344
E-mailadres: donkersb@kpnmail.nl
Website:
Postadres: Laagveldsestraat 33
4706 PS Roosendaal
Bezoekadres: Laagveldsestraat 33
4706PS Roosendaal
IBAN:

Doelstelling

Missie:
Het uitvoeren van de doelstellingen van de stichting , welke door de oprichters zijn opgesteld en vastgelegd in notariële acte.

Doelstelling:
Ondersteuning zowel financieel als op welk ander gebied dan ook van het pastorale werk (inclusief salariëring en onderhoud van de Sint Josephkerk)van de Norbertusparochie en het werk in de derde wereld door deze parochie ondersteund.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:

Bestuur

De heer HCJ Donkers (Penningmeester)
De heer HCJ Donkers (Secretaris)
Mevrouw MJA Van As - Hack (Bestuurslid)
De heer JJM Kleijberg (Bestuurslid)
De heer FJM Peeters (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Onbezoldigd
Beloningsbeleid medewerkers:
N.v.t.