ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 024-3656777
E-mailadres: gw@wilpar.nl
Website:
Postadres: Steltsestraat 45
6663 BN Lent
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN:

Doelstelling

Missie:

Doelstelling:
De doelstelling van de stichting is het beheren en zoveel mogelijk in stand houden van het vermogen teneinde uit de beleggingsopbrengsten daarvan uitkeringen te doen aan kerkelijke en charitatieve instellingen (met name ook aan fondsen en projecten met een Rooms-katholieke achtergrond) die aan directe hulp doen in binnen- en buitenland, alsmede uitkering ter ondersteuning van weeskinderen, armen en hulpbehoevenden in de wereld, maar met name ook in Lent.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:

Bestuur

De heer A.T.M. Opgenoort (Voorzitter)
De heer G.A.M. Willemsen (Penningmeester)
De heer C.B.A. Gips (Secretaris)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Beloningsbeleid medewerkers: