ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-17003200
E-mailadres: info@louterbloemen.nl
Postadres: Celsiusstraat 8
3316 AC Dordrecht
Bezoekadres: Celsiusstraat 8
3316 AC Dordrecht
IBAN: NL10INGB0000419074

Doelstelling

Missie:

Doelstelling:

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer PH van Beusekom (Voorzitter)
Mevrouw C Klootwijk-den Otter (Penningmeester)
Mevrouw MWM van Aardenne (Secretaris)
De heer G van den Brink (Bestuurslid)
De heer AM Reker (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
alleen werkelijk gemaakte kosten
Beloningsbeleid medewerkers:
geen vaste medewerkers in dienst