ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0623078134
E-mailadres: carla@louterbloemen.nl
Postadres: Celsiusstraat 8
3316 AC Dordrecht
Bezoekadres: Celsiusstraat 8
3316 AC Dordrecht
IBAN: NL56INGB0008185036

Doelstelling

Missie:

Doelstelling:
Het ondersteunen van de activiteiten van Stichting Dordrechts Dierentehuis, gevestigd te Dordrecht, door het verwerven van fondsen en het beheren van vermogen, en voorts al hetgeen met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer PH van Beusekom (Voorzitter)
Mevrouw C Klootwijk-den Otter (Penningmeester)
Mevrouw MWM van Aardenne (Secretaris)
De heer G van den Brink (Bestuurslid)
De heer AM Reker (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen gedeclareerd worden
Beloningsbeleid medewerkers:
geen medewerkers in dienst