ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 020-5252574
E-mailadres: w.m.h.hupperetz@uva.nl
Postadres: Postbus 94436
1090 GK Amsterdam
Bezoekadres: Oude Turfmarkt 127-129
1012 GC Amsterdam
IBAN: NL57ABNA0402927931

Doelstelling

Missie:

Doelstelling:
De doelstelling van de Stichting Steunfonds Allard Pierson Museum (SSAPM) is het steun verlenen aan het Allard Pierson Museum in de meest ruime zin van het woord. In het bijzonder gaat het daarbij om het bevorderen van een grotere bekendheid, het verlenen van financiële steun ten behoeve van de instand-houding, uitbreiding en presentatie van de collectie van het Allard Pierson Museum, het doen verrichten van archeologisch onderzoek en het verlenen van steun voor de uitgaven in de Allard Pierson Series en andere uitgaven van het museum.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Download het financieel jaarverslag: Download

Bestuur

De heer W.M.H. Hupperetz (Voorzitter)
Mevrouw P.M. Retèl (Penningmeester)
De heer W.D.J. van de Put (Secretaris)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Beloningsbeleid medewerkers: