ANBI-status: Ja & Cultuur

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0880128315
Postadres: Haven 4 4
7741 JV Coevorden
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN: NL76INGB0007418182

Doelstelling

Missie:
Het in kaart brengen, behouden en overdragen van het kasteel- en vestingverleden van Coevorden, zowel vanuit archeologische en historische bronnen als vanuit nog aanwezige relicten die naar dit verleden verwijzen.

Doelstelling:
Ons doel is van het museum een belangrijk regionaal-provinciaal museum te maken, waar informatie, kennis en materiaal over Coevorden als eerste, unieke en enige vestingstad in de provincie Drenthe wordt verzameld, onderzocht, beheerd, onderhouden en gepresenteerd. Het museum moet tot de top 10 van musea in Drenthe gaan behoren.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download
Download het financieel jaarverslag: Download

Bestuur

De heer J Mooij (Voorzitter)
De heer G Vos (Penningmeester)
Mevrouw A Splinter (Secretaris)
Mevrouw G Hooge (Bestuurslid)
De heer G Kleis (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Beloningsbeleid medewerkers: