ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0182-582035
E-mailadres: info@spza.org
Postadres: Rusthoekstraat 20a
2584 CV Den Haag
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN: NL51TRIO0390437603

Doelstelling

Missie:
Missie: Bijdragen aan een kansrijke toekomst voor kansarme kinderen en jongeren in sloppenwijken en op boerderijen in Zuid-Afrika door het steunen van onderwijsprojecten: • Toegang tot onderwijs op kwalitatief betere scholen. • Extra activiteiten: leuk en leerzaam in een veilige omgeving, na school en in de schoolvakanties. • Empowerment van individuen, scholen en kleine organisaties.

Doelstelling:
Statutaire doelstelling: Het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de leefomstandigheden en het toekomstperspectief van kinderen, jongeren en vrouwen in townships in Zuid-Afrika.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag:

Bestuur

Mevrouw R. de Vries-Pels (Voorzitter)
Mevrouw P. Lasschuit (Penningmeester)
Mevrouw M. Nooij (Secretaris)
Mevrouw E.H. Grosheide (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Beloningsbeleid medewerkers:
Er zijn geen betaalde medewerkers, alleen pro bono vakspecialisten die het bestuur ondersteunen. Zij ontvangen geen beloningen of onkostenvergoedingen.