ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer:
E-mailadres: mail@smho.nl
Postadres: Postbus 160
6230 AD Meerssen
Bezoekadres: Kloosterweg 9
6241 GA Bunde gemeente Meerssen
IBAN: NL13RABO0116508655

Doelstelling

Missie:

Doelstelling:
Het inkopen en/of verzamelen van hulpgoederen op zowel sociaal als medisch gebied tbv landen in het voormalige Oostblok, alsmede van landen waar soortgelijke hulpverlening dringend gewenst is.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer R.M Boer (Voorzitter)
De heer J.J.M. Nelissen (Penningmeester)
De heer F.M.M. Rings (Secretaris)
De heer F..P.A.M. Bemelmans (Bestuurslid)
De heer J.G.G. Besseling (Bestuurslid)
De heer F.J.M. Herijgers (Bestuurslid)
De heer H. Schiffers (Bestuurslid)
De heer M.M.O. Niesten (Bestuurslid)
De heer J. Janssen (Bestuurslid)
De heer C. Schoffeleers (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Alle bestuursleden voeren hun taken onbezoldigd uit
Beloningsbeleid medewerkers:
Alle medewerkers voeren hun taken op vrijwillige basis uit