ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 043-3645626
E-mailadres: r.m.boer@hetnet.nl
Postadres: postbus 160
6230 AD Meerssen
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN:

Doelstelling

Missie:
Het verlenen van zoveel mogelijk sociale en medische hulp aan zorginstellingen en culturele instellingen in oost-Europese landen

Doelstelling:
Het inkopen en/of verzamelen van goederen op sociaal en medische gebied ten behoeve van landen van het voormalig Oostblok alsmede landen waar soortgelijke hulp nodig is en wordt gevraagd. tevens worden projecten gefinancierd op sociaal en medisch gebied.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Download het financieel jaarverslag: Download

Bestuur

De heer R.M. Boer (Voorzitter)
De heer J.J.M. Nelissen (Penningmeester)
De heer F.M.M. Rings (Secretaris)
De heer F.P.A.M. Bemelmans (Bestuurslid)
De heer J.G.G. Besseling (Bestuurslid)
De heer P.V. Lahou (Bestuurslid)
De heer M.N.O. Niesten (Bestuurslid)
De heer G.J.M. Herijgers (Bestuurslid)
De heer P.H. Smeets (Bestuurslid)
De heer P. Schoffeleers (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Beloningsbeleid medewerkers: