ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 046-4511031
E-mailadres: t.verstappen@xs4all.nl
Website:
Postadres: Sussexstraat 9
6137 JS Sittard
Bezoekadres: Sussexstraat 9
6137 JS Sittard
IBAN: NL62RABO0123405734

Doelstelling

Missie:
In 1978 heeft Zuster Baptista onze Stichting in het leven geroepen. Ze werkte al jaren in India als lerares en wilde de armsten der armen een kans geven op een beter leven. Aanvankelijk erg kleinschalig, maar later werd haar gevraagd een missieorde te stichten, geheel bestaande uit Indiase zusters (San Joseph Sevika Sanstha). De hoofdmissie van de orde is het doen van Sociaal Werk : het verlenen van hulp aan en bescherming van personen, die zichzelf niet kunnen helpen zoals: wezen, bejaarden, melaatsen, moeders, meisjes, lichamelijk en geestelijk gehandicapten, kinderen uit arme gezinnen. Religie speelt bij het hulpverlenen geen enkele rol. Onze Stichting ondersteunt de door de zusters opgezette projecten financieel en als adviseur. Ongeveer 20% van het jaarlijks overgemaakt bedrag is bestemd voor de zusters, die in India het werk doen. De rest van het geld gaat volledig naar de doelgroep.

Doelstelling:
De Stichting heeft als doel de zusters van San Joseph Sevika Sanstha in India te helpen bij hun missie: de armsten der armen te helpen een menswaardig leven te leiden.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Download het financieel jaarverslag:

Bestuur

De heer P. Beckers (Voorzitter)
De heer S. Broens (Penningmeester)
Mevrouw D.M.J. Verstappen (Secretaris)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Beloningsbeleid medewerkers: