ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0118-583271
E-mailadres: hbschorer@planet.nl
Website:
Postadres: Touwbaan 103
4331 VB Middelburg
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN:

Doelstelling

Missie:
zie doelstelling

Doelstelling:
Verzamelen, registreren en instandhouden van (kunst) historisch waardevolle objecten m.b.t. de familie Schorer ten einde deze te bewaren en ten toon te stellen en daarover te publiceren

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Download het financieel jaarverslag: Download

Bestuur

De heer Jhr. mr K.F.H. Schorer (Voorzitter)
De heer Jhr. J.W.D. Schorer (Penningmeester)
De heer Jhr. Mr. D.F.I. Schorer (Secretaris)
De heer Jhr Drs D.M. Schorer (Bestuurslid)
Mevrouw Drs. E. Schorer (Bestuurslid)
Mevrouw M.L. Sjamsoedin-Schorer (Bestuurslid)
De heer Mr. E.J. Wolleswinkel (Bestuurslid)
De heer Prof. Dr. P.A. Henderikx (Bestuurslid)
De heer Jhr Mr J.R. Radermacher Schorer (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Beloningsbeleid medewerkers: