ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 070-3384448
Postadres: Postbus 82061 82061
2508 EB Den Haag
Bezoekadres: Laan van Nieuw Oost-Indiƫ 131
2593 BM 'S-GRAVENHAGE
IBAN: NL24RABO0343500000

Doelstelling

Missie:
Save the Children bewaakt de rechten van kinderen wereldwijd en komt in actie wanneer deze geschonden worden. Wij doen alles wat nodig is om het leven van kinderen - en daarmee de toekomst van onze samenleving - te verbeteren. Niet alleen in tijden van nood, maar elke dag.

Doelstelling:
Het verbeteren van de leefomstandigheden en toekomstperspectieven van kinderen en jongeren in moeilijke omstandigheden, waar ook ter wereld, ongeacht geslacht, ras, nationaliteit, geloof of politieke gezindheid, alsmede het verrichten van onderzoek en het uitvoeren van voorlichting en pleitbezorgingsactiviteiten ten behoeve van kinderen en jongeren in moeilijke omstandigheden.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag:

Bestuur

Mevrouw C.M Wortmann-Kool (Voorzitter)
De heer R.L. de Bakker (vicevoorzitter) (Bestuurslid)
Mevrouw L. Schippers (Bestuurslid)
Mevrouw J. Brassey (Bestuurslid)
De heer M. Stollk (Bestuurslid)
Mevrouw H.L. Kurman (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
De antwoorden op de twee beloningsvragen (onkosten, vacatiegeld) betreffen de Raad van Toezicht, niet de directeur (bestuurder). Deze laatste is in loondienst. Het loon van de directeur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht en gebeurt volgens de Regeling beloning directeuren van goede doelen (Goede Doelen Nederland, voorheen VFI), de Code Goed Bestuur (Code Wijffels) en de 'Directeur-generaalnorm' (maximering van salaris voor directeuren van organisaties die overheidssubsidie ontvangen).
Beloningsbeleid medewerkers:
De beloning van medewerkers vindt plaats volgens de indeling salarisschalen rijksoverheid (BBRA). T.a.v. het loon van de directeur worden de Regeling beloning directeuren van goede doelen (Goede Doelen Nederland, voorheen VFI) en de Code Goede Bestuur (Code Wijffels) door Save the Children Nederland gevolgd, alsmede de 'Directeur-generaalnorm' (maximering van salaris voor directeuren van organisaties die overheidssubsidie ontvangen).