ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 020-7857403
E-mailadres: info@sanouna.nl
Postadres: Egelantiersgracht 42C
1015 RM Amsterdam
Bezoekadres: Egelantiersgracht 42 C
1015 RM Amsterdam
IBAN: NL85TRIO0390187216

Doelstelling

Missie:
Een betere toekomst voor de kinderen van Sanouna

Doelstelling:
De leefomstandigheden en het toekomstperspectief van de kinderen van Sanouna, Mali en omgeving te verbeteren.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:
In de eerste helft van 2015 hebben 50 kinderen uit Sanouna tussen de 6 en 12 jaar oud 3 maal per week de Engelse les gevolgd en een maaltijd kunnen eten. De maaltijden zijn gekookt door de moeders die beurtelings koken. 2 leerlingen met beurs voor de middelbare school zijn over naar de volgende klas; de 2 leerlingen die niet over waren naar het volgende jaar zijn vervangen door 2 andere leerlingen.

Bestuur

De heer A.M. van der Lee (Voorzitter)
Mevrouw E.D. van Haersma Buma (Penningmeester)
Mevrouw B.F. Huibregtsen (Secretaris)
Mevrouw M. Woudstra (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Zo nodig worden telefoonkosten en reiskosten vergoed.
Beloningsbeleid medewerkers:
n.v.t.