ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 053-5721473
Postadres: De Els 53
7482 BA Haaksbergen
Bezoekadres: De Els 53
7482 BA Haaksbergen
IBAN: NL28RABO0148609953

Doelstelling

Missie:
Het ondersteunen van genezing, verzoening en vreedzame coexistentie van verschillende etnische en religieuze gemeenschappen in Sri Lanka (en andere Aziatische landen) door het ondersteunen van trainingen Geweldloze Communicatie van het Sandhi Institute aldaar. De focus ligt primair op 'grassroots' deelnemers die weinig financiële middelen hebben.

Doelstelling:
Fondsen werven voor - en donaties overmaken naar - het "Sandhi Institute" in Sri Lanka, een non for profit opleidingscentrum Compassionate (of Non Violent) Communication. We ondersteunen met name dat deel van het werk, dat de teamleden grotendeels als vrijwilligers geven voor 'grassroots' deelnemers met weinig financiële middelen.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

Mevrouw J. Siva (Voorzitter)
Mevrouw A.W.M. Wibbelink-Oosterwijk (Penningmeester)
Mevrouw A.E. Scarborough (Secretaris)
Mevrouw V.M.C. Pinta (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Incidentele reiskosten van de voorzitter t.b.v. activiteiten van de Stichting Sandhi Institute, bv. voor contact met potentiële donors.
Beloningsbeleid medewerkers:
We werken niet met vacatiegeld en de secretaris en penningmeester zien af van een vergoeding van gemaakte onkosten.