ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 073-5225780
E-mailadres: verdegaal069@planet.nl
Website:
Postadres: Deken Pompenstraat 39
5236 BA 's-Hertogenbosch
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN:

Doelstelling

Missie:
De stichting richt zich op het verrichten van pastorale activiteiten voor ouderen, gehandicapten en dak- en thuislozen.

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het verschaffen van middelen om te voorzien in behoeften die voortvloeien uit pastorale activiteiten, te weten diaconale activiteiten en activiteiten op het gebied van levensbegeleiding, uitgevoerd vanuit een geloofsgemeenschap of vanuit een instelling of project dat de presentiemethode toepast vanuit een pastorale houding.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:
De stichting heeft medio 2013 haar doelstelling verbreed. Zij heeft dit jaar voor een kleine groep dak- en thuislozen een dagbestedingsproject verzorgd van 1 dag per week, en in het najaar een rolstoelbusje aangeschaft voor het vervoer van gehandicapten.

Bestuur

De heer A.A.M. van Mierlo (Voorzitter)
De heer W.H.A. de Bekker (Penningmeester)
Mevrouw A.M.W. Verdegaal (Secretaris)
Mevrouw A.P.J. de Jong-Otte (Bestuurslid)
De heer J. Gruijters (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Beloningsbeleid medewerkers: