ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0495-494940
E-mailadres: info@salvatorhulp.org
Postadres: Postbus 2208
6020 AE Budel
Bezoekadres: Kerkstraat 27
6021 CH Budel
IBAN: NL25RABO0109580311

Doelstelling

Missie:
organisatie die fondsen inzamelt voor kleinschalige projecten in de landen in het Zuiden. De rechtstreekse hulp wordt gegeven om de plaatselijke bevolking op weg te helpen naar goede gezondheidszorg, onderwijs, landbouwverbetering en vorming. Met de actie “financiële kinderadoptie” worden zo'n 3000 kinderen gesteund via missionarissen, missiezusters of lekenhelpsters ter plaatse om hen op weg te helpen naar een betere toekomst.

Doelstelling:
De stichting stelt zich tot doel het ondersteunen van projecten van missionarissen, ontwikkelingswerk(st)ers in landen in ontwikkeling, landen in het Zuiden ten behoeve van de plaatselijke bevolking. Daarbij denken we aan armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs en vorming, kortom de structurele lotsverbetering en de sociale mondigheid van de armsten. Het accent ligt op kleinschaligheid, directe hulp in concrete noodsituaties, partnership, self-support en ondersteuning opleiding voor inlandse priesters, religieuzen en ontwikkelingswerkers.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer I.J. Mathijs (Voorzitter)
De heer Broeder T.L. Dielkens (Penningmeester)
Mevrouw E.L. Follon (Secretaris)
Mevrouw G.J.J. Vrancken (Bestuurslid)
De heer Pater P.J. Cuijpers (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging enkel een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de VZW gemaakte kosten.
Beloningsbeleid medewerkers:
De Stichting heeft geen eigen personeel in dienst. De medewerkers van de zusterorganisatie in België voeren de administratieve taken uit. Hiervoor wordt een kost doorgerekend.