ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-23556834
E-mailadres: info@rogep.nl
Postadres: De Wildenborch 67
4707 LT Roosendaal
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN: NL16RABO0184336627

Doelstelling

Missie:
Bewaken van toegankelijkheid binnen de gemeente Roosendaal, zodat de gehandicapte medemens ook gebruik kan maken van alle voorzieningen.

Doelstelling:
Stimuleren, organiseren, activeren en onderhouden van overleg tussen doelgroepen en instellingen die zich bezig houden met of belangstelling hebben voor mensen met een handicap en of beperking en om integratie in de maatschappij te bevorderen c.q. te verbeteren.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download
Download het financieel jaarverslag: Download

Bestuur

De heer J. Lanooy (Voorzitter)
Mevrouw I.F.M. van der Zanden (Penningmeester)
De heer K. Franken (Secretaris)
De heer H. de Ruijter (Bestuurslid)
Mevrouw B. De Wolf (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Het dagelijks bestuur krijgt een kleine maandelijkse vergoeding.. Verder worden gemaakte kosten, op basis van declaratie, vergoed.
Beloningsbeleid medewerkers:
Op basis van declaratie.