ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 024-6841702
Postadres: Wylerbergpark 8
6572 BB Berg en Dal
Bezoekadres: Wylerbergpark 8
6572BB Berg en Dal
IBAN: NL05ABNA0576171158

Doelstelling

Missie:
Het terugbrengen van de armoede in Nijmegen en omgeving. Het daarvoor bijeenbrengen van de benodigde fondsen door een jaarlijkse kerstactie en het benaderen van serviceclubs voor aanvullende giften.

Doelstelling:
Het verlenen van materiële en immateriële en bijstand aan hen, die wonen in Nijmegen of onmiddellijke omgeving,tijdelijk in moeilijkheden zijn geraakt, zonder onderscheid naar godsdienstige overtuiging.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:
Begroting 2015: Rente inkomsten € 2.000, vaste donaties € 30.000 en kerstactie € 14.000, tezamen € 46.000. Dit bedrag staat ter beschikking voor de bijdragen aan de hulpbehoevenden. Het bedrag per gift is gemaximeerd op € 1.000 en kan alleen overschreden worden met instemming van de bestuursvergadering. Bij overschrijding van het jaarbudget zal elders dekking worden gezocht en indien dat onmogelijk is wordt het tekort ten laste van het vermogen gebracht.

Bestuur

De heer J.S.L.A.W.B. Roes (Voorzitter)
De heer O.M. Starmans (Penningmeester)
Mevrouw J.W.M. Gips- van Haren (Secretaris)
Mevrouw M.M.M. Jurgens-Wagenaar (Bestuurslid)
De heer F.N.M. Raymakers (Bestuurslid)
Mevrouw M.J.L. Benraad- van Rens (Bestuurslid)
Mevrouw J.D. Beltman- van der Giesen (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Geen.
Beloningsbeleid medewerkers:
Geen.