ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 040-2833811
E-mailadres: info@rising-stars.nl
Postadres: Clinghof 1
5673 BW Nuenen
Bezoekadres: Clinghof 1
5673 BW Nuenen
IBAN: NL09RABO0134634438

Doelstelling

Missie:
Kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking in Ghana hebben recht op een binnen hun cultuur zo gewoon mogelijk leven en op kansen om zich te ontwikkelen volgens hun mogelijkheden. Hiervoor zet onze stichting zich concreet in. Onze missie is om hen ook RISING STARS te laten worden.

Doelstelling:
* het scheppen van mogelijkheden voor kansarme (wees-) kinderen en kinderen en volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking in Ghana en in andere landen om een beter bestaan op te bouwen; * door middel van voorlichtingsactiviteiten de bewustwording te bevorderen van de grote verschillen in welvaart en welzijn tussen kinderen en volwassenen met en zonder beperkingen in Nederland ten opzichte van kinderen en volwassenen in andere landen

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer J. Matser (Voorzitter)
De heer L,M,H,E Driessen (Penningmeester)
Mevrouw E.F.A.M. Deckers-van Campen (Secretaris)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Alleen de voorzitter krijgt jaarlijks een beperkte vergoeding van € 500,- om met echtgenote/vrijwilligster een werkbezoek van 5-7 weken aan het ondersteunde project in Ghana te brengen. Alle overige onkosten van bestuursleden kunnen door henzelf als donatie ( in natura ) als persoonlijke aftrekpost IB bij de Belastingdienst opgegeven worden.
Beloningsbeleid medewerkers:
Er zijn geen medewerkers in dienst. Er zijn alleen vrijwilligers actief voor de stichting.