ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 020-3033030
E-mailadres: info@restovanharte.nl
Postadres: Postbus 67011
1060 JA Amsterdam
Bezoekadres: Gatwickstraat 1
1043 GK Amsterdam
IBAN:

Doelstelling

Missie:
Resto VanHarte vindt dat iedereen erbij hoort in de samenleving en biedt een plek in de wijk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dat is hard nodig, want 1 op de 3 Nederlanders voelt zich eenzaam. In dertig buurtrestaurants organiseert Resto VanHarte lekkere, gezonde en betaalbare driegangendiners voor wijkbewoners met diverse achtergronden. Iedereen is welkom! De gemeenschappelijke eettafel is bij uitstek de plek om met elkaar in gesprek te gaan en iets te ondernemen. Vertegenwoordigers van organisaties vertellen over activiteiten in de wijk. Geregeld vinden er bijzondere activiteiten plaats, zoals KinderResto’s waar kinderen voor hun ouders koken. Zo brengt Resto VanHarte mensen met elkaar in contact en dynamiek in de wijken. De drijvende kracht achter Resto VanHarte zijn de vrijwilligers. Aan hen biedt Resto VanHarte inspiratie tot zelfontplooiing en kansen op weg naar een actieve rol in de samenleving. Dankzij hun inzet en de bijdrage van donateurs, de overheid en bedrijven zet Resto VanHarte jaarlijks bijna 100.000 maaltijden op tafel.

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het terugdringen van het sociale isolement en de sociale uitsluiting van mensen en groepen en het bevorderen van de participatie van geïsoleerde mensen en groepen aan het maatschappelijk verkeer.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:
Download het financieel jaarverslag:

Bestuur

De heer G.H.P. Beekers (Voorzitter)
Mevrouw T.C.M. Baltussen (Penningmeester)
De heer J.O.P. Hamelynck (Secretaris)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur:
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld:
Toelichting vergoeding bestuur:
Beloningsbeleid medewerkers: