ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer:
Website:
Postadres: Van Beethovenlaan 54
2912 VL Nieuwerkerk aan den IJssel gem. Zuidplas
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN:

Doelstelling

Missie:
Opgericht in 1930 als Stichting met een sociaal oogmerk voor behoeftigen binnen de familie van de beide oprichters in brede zin, is in 1983 het werkveld van de Stichting opengebroken. Sedertdien richt de Stichting zich op het ondersteunen van initiatieven, in eerste instantie (tot 2000) van afgestudeerden van Nederlandse universiteiten en hogescholen, en gedurende het laatste decennium van instellingen, werkzaam in Nederland.

Doelstelling:
De Stichting beoogt duurzame culturele en maatschappelijk relevante initiatieven te ondersteunen. Dit zal veelal betekenen dat financiële steun wordt verleend aan Nederlandse instellingen, die naar het oordeel van het bestuur van de Stichting werkzaam zijn in het algemeen belang en/of op het gebied van cultuur en natuur, duurzaamheid, idealisme en niet-commerciële initiatieven.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer H.I. van Tongeren (Voorzitter)
De heer J.C. Beijlevelt (Penningmeester)
De heer J.C. Beijlevelt (Secretaris)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
De leden van het bestuur van de Stichting ontvangen voor hun diensten geen beloning. Zij ervaren hun bestuurslidmaatschap als een maatschappelijk relevante bijdrage aan de samenleving en aan de binnen de doelstellingen van de Stichting vallende bestemmingen voor financiële ondersteuning. Uiteraard is er wel sprake van vergoeding van ten behoeve van de Stichting gemaakte kosten. Ook hierover wordt jaarlijks verantwoording afgelegd.
Beloningsbeleid medewerkers:
N.v.t.