ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 2299 1874
Postadres: Lomanstraat 32huis
1075 RC Amsterdam
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN:

Doelstelling

Missie:

Doelstelling:
Het financieel ondersteunen van bijzondere producties op het terrein van de hedendaagse gecomponeerde muziek. De voorkeur gaat uit naar aanvragen van in de hedendaagse muziek gespecialiseerde ensembles en jonge musici die voor de uitvoering van (relatief) nieuw werk een extra investering moeten doen, en die - zoveel mogelijk in samenspraak met de componist - bijdragen aan de opbouw van nieuw repertoire.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

Mevrouw V.C. Beths (Voorzitter)
Mevrouw R.W.M. Wouda (Penningmeester)
Mevrouw M.L.J. Zegers (Secretaris)
Mevrouw V.C. Beths (Bestuurslid)
Mevrouw M.L.J. Zegers (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Beloningsbeleid medewerkers: