ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-10306511
E-mailadres: info@platformgcz.com
Postadres: Rudolf Steinerlaan 185
7207 PV Zutphen
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN: NL19RBRB0930126386

Doelstelling

Missie:
Iedereen, ongeacht handicap of chronische ziekte moet mee kunnen doen aan alles binnen de maatschappij.

Doelstelling:
De belangen behartigen de gehandicapten, chronisch zieken, ouderen en de kwetbare burgers binnen de gemeente Zutphen

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

Mevrouw C.W.B. van der Tuin-Poede (Voorzitter)
De heer H Hartemink (Penningmeester)
De heer j. Aarts (Secretaris)
De heer M. Brummelman (Bestuurslid)
Mevrouw C.J.F. Mak-Okon (Bestuurslid)
Mevrouw k. Verbruggen (Bestuurslid)
De heer (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
De beloning is naar de gemaakte onkosten en na goedkeuring van het DB
Beloningsbeleid medewerkers:
nvt