ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 020-4964499
E-mailadres: habiecht@hetnet.nl
Postadres: Maalkom 3
1191 LP Ouderkerk aan de Amstel
Bezoekadres: Kerkstraat 11
1191 JB Ouderkerk aan de Amstel
IBAN: NL81RABO0351803629

Doelstelling

Missie:
De missie is gebaseerd op de positionering van de Amstelkerk, die deel uitmaakt van de Landelijke Protestantse Kerk. Wij, de leden van de Am-stelkerk, nemen de Bijbel als bron van inspiratie en als grondslag en lei-draad voor het leven. De Amstelkerk is een gemeente waarbinnen het christelijk geloof centraal staat.

Doelstelling:
Het realiseren van groei, zowel op inhoudelijk en geestelijk gebied, als in aantal: het bereiken van meer mensen. Om het tweede deel van de eerste doelstelling te realiseren is het nodig dat we zichtbaar en herkenbaar zijn in ons dorp. Dat zijn we al wel, maar het moet meer nadruk krijgen. Het houdt onder meer in dat we contacten zoeken met en aanwezig zijn bij welzijnsorganisaties en culturele organisa-ties in onze gemeente en bij algemene dorpsactiviteiten. Ook – en dat doen we ook al- willen we onze gebouwen ten dienste van de dorpse gemeenschap stellen.Naast de bestaande vormen van gemeente zijn zoeken we naar andere, bij deze tijd passende, vormen van kerkzijn en beleving van het evangelie.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:

Bestuur

De heer W. Ovaa (Voorzitter)
De heer G Post (Penningmeester)
Mevrouw L. Habiecht (Secretaris)
De heer W.C. Crielaard (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Beloningsbeleid medewerkers: