ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer:
Postadres: Lisdodde 22
2631 DJ Nootdorp
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN: NL56INGB0004618734

Doelstelling

Missie:
Kennis en informatie op het gebied van FTD is van wezenlijk belang voor de voorlichting van lotgenoten. Deze kennis is primair beschikbaar bij experts op het gebied van FTD. Voor lotgenoten en de experts wil de stichting gezien worden als dé patiënten vereniging voor mensen met FTD. Dat betekent dat de stichting een brug vormt tussen de experts en de lotgenoten. Het is de ambitie van de stichting om het “lijden” van FTD patiënten en hun omgeving tot een minimum te beperken

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het helpen en ondersteunen van iedereen die direct of indirect betrokken is of is geweest bij "de ziekte van Pick", tegenwoordig genaamd Frontotemporale Dementie (FTD), en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer H. van der Waal (Voorzitter)
De heer M. van der Waal (Penningmeester)
Mevrouw M. Pegman (Secretaris)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
er bestaat een mogelijkheid om de daadwerkelijk gemaakte kilometers en onkosten te declareren
Beloningsbeleid medewerkers:
Ook vrijwilliger mogen gemaakte kosten en kilometervergoeding declareren