ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer:
Website:
Postadres: van Kemenadelaan 19
5674 PP Nuenen
Bezoekadres: Van Kemenadelaan 19
5674PP Nuenen
IBAN:

Doelstelling

Missie:
Het bijdragen aan de ontwikkeling van klassiek kamermuziek

Doelstelling:
Het stimuleren en ondersteunen van klassieke kamermuziek

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer P.J. Gerretse (Voorzitter)
Mevrouw J. Gerritsma (Penningmeester)
Mevrouw N. Boomsma (Secretaris)
De heer P Havenaar (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Het bestuur ontvangen geen salaris en/of onkostenvergoeding
Beloningsbeleid medewerkers:
nvt