ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 050-4032047
E-mailadres: info@phoneo.nl
Postadres: Burg. Seinenstraat 59
9831 PV Aduard
Bezoekadres: Burg. Seinenstraat 59
9831 PV Aduard
IBAN: NL83ABNA0414978161

Doelstelling

Missie:
Bieden van hulp en ondersteuning aan de Roma bevolking in en rondom Reghin Middels: geestelijke en pastorale zorg, humanitaire hulpverlening, evangelisatie en ondersteuning bij emancipatie, onder andere door onderwijsondersteuning. Naast een kerkelijke gemeente en een trainingsschool telt Phoneo 9 humanitaire projecten en is de stichting actief in 5 wijken van de stad Reghin en 6 omringende dorpen.

Doelstelling:
Het bieden van hoop aan de Roma bevolking die veelal in uitzichtloze omstandigheden leeft als gevolg van armoede, verwaarlozing en sociale marginalisatie. Bouwen aan een beter toekomst door middel van sociale, geestelijke en materiële ondersteuning.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer A. Kooijker (Voorzitter)
De heer G. Kloosterman (Penningmeester)
De heer G. Kloosterman (Secretaris)
Mevrouw P. Wolthuis (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Beloningsbeleid medewerkers: