ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: +66858492384
Postadres: Singel 360 360
1016 AG Amsterdam
Bezoekadres: Soi 1, Pa Phrao Road, Padad 3/7
Chiang Mai 50100
IBAN:

Doelstelling

Missie:
Onze missie is lokale maatschappelijke organisaties koppelen aan de middelen die zij nodig hebben om kwetsbare mensen te ondersteunen bij het opbouwen van een menswaardig bestaan.

Doelstelling:
Minder bevoorrechte kinderen, volwassen en gemeenschappen in nood de middelen in handen te geven waarmee zij een zelfstandig bestaan op kunnen bouwen. Dit wordt gedaan door het ondersteunen van lokale initiatieven op het gebied van met name, armoede bestrijding, gezondheidszorg, educatie, landbouw en voedselvoorziening en het verlenen van financiële, -materiële en personele ondersteuning. Deze ondersteuning is gericht op het voorbestaan en de zelfredzaamheid van de begunstigden.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:

Bestuur

De heer S. Polak (Voorzitter)
De heer R. Mendel (Penningmeester)
De heer G.L. Verberne (Secretaris)
Mevrouw C.E. Keijl (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Bestuursleden ontvangen vergoedingen voor in het belang van de stichting daadwerkelijk gemaakt onkosten. Bestuursleden zien, in het belang van de financiële positie van de stichting, in veel gevallen af van het declareren van deze kosten. Voor werkzaamheden noodzakelijk voor het vervullen van de bestuurlijke functies worden geen beloningen toegekend.
Beloningsbeleid medewerkers:
Inhuur van personeel via onze in Thailand geregistreerde afdeling waarbij de Thaise richtlijnen voor niet-gouvernementele organisaties worden gevolgd. Er is geen cao van toepassing.