ANBI-status: Aanvraag in behandeling bij de Belastingdienst

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-53527208
Postadres: Lijsterstraat 11
7481 BD Haaksbergen
Bezoekadres: Kolenbranderweg 11
7482SE Haaksbergen
IBAN:

Doelstelling

Missie:
We willen als stichting iedereen een ontmoetingsplek bieden waar hij of zij zichzelf kan zijn, zich kan ontwikkelen, anderen kan ontmoeten, plezier heeft en op basis van de eigen talenten een bijdrage kan en wil leveren aan het Ontmoetingspark. Kortom, een warme ontmoetingsplek voor iedereen van '0 tot 80+' !

Doelstelling:
De Stichting heeft tot doel het verkrijgen, beheren, exploiteren en onderhouden van een multifunctioneel ontmoetingspark waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten, zich kunnen ontwikkelen, plezier kunnen hebben en kunnen presteren in de ruimste zin des woords.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Download het financieel jaarverslag: Download

Bestuur

De heer G.J. Klanderman (Voorzitter)
De heer L.A. Klaczynski (Penningmeester)
Mevrouw M. van der Heide-Ottink (Secretaris)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Gemaakte onkosten direct verband houdend met de activiteiten voor het park worden door het bestuur gedeclareerd. Alle werkzaamheden worden op vrijwilligersbasis, dus onbetaald uitgevoerd.
Beloningsbeleid medewerkers: