ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 050-3014941
E-mailadres: soog@drjdv.nl
Postadres: Zwaan 14
9728 XH Groningen
Bezoekadres: Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen
IBAN: NL62ABNA0585975280

Doelstelling

Missie:
Kankeronderwijs in de ruimste zin van het woord, maar specifiek voor medische studenten

Doelstelling:
a. Het bevorderen van het (inter)nationale onderwijs in de kankergeneeskunde b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:
De Summer School Oncology 2018 in Groningen was een groot succes olv de nieuwe voorzitter dr Schelto Kruijff. SOOG heeft enkele scholarships verleend en de voorzitter en student van ISOMS in staat gesteld om hierover te rapporteren in de EACE meeting in Porto. De Summer School van 2019 zal weer in Wenen plaatsvinden. We ondersteunen daarvoor 2 studenten. Een student uit India (Shamsher Singh Kalra) heeft van 4 juni tot 3 juli 2018 stage gelopen op de afd Chir Oncologie van het UMCG.

Bestuur

De heer J. de Vries (Voorzitter)
De heer F.A. Kruyt (Penningmeester)
De heer J.C. Oosterwijk (Secretaris)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Het bestuur ontvangt geen beloning
Beloningsbeleid medewerkers:
Gemaakte kosten worden vergoed