ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 050-3014941
E-mailadres: soog@drjdv.nl
Postadres: Zwaan 14
9728 XH Groningen
Bezoekadres: Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen
IBAN: NL62ABNA0585975280

Doelstelling

Missie:
Kankeronderwijs in de ruimste zin van het woord, maar specifiek voor medische studenten

Doelstelling:
a. Het bevorderen van het (inter)nationale onderwijs in de kankergeneeskunde b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:
Door ziekte van de voorzitter was er in 2017 geen bestuursvergadering. In dat jaar heeft onze penningmeester en dr K.P. de Jong meegewerkt aan de Summer School Oncology in Wenen. Een student (Wytze Aalders) deed onderzoek naar het oncologie onderwijs in Nederland en dat werd gepubliceerd in het Journal of Cancer Education.

Bestuur

De heer J. de Vries (Voorzitter)
De heer B.G. Szabó (Penningmeester)
De heer J.B.M. Kuks (Secretaris)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Het bestuur ontvangt geen beloning
Beloningsbeleid medewerkers:
Gemaakte kosten worden vergoed