ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 070-3924000
E-mailadres: stichting@odigia.nl
Postadres: Postbus 625
2501 CP Den Haag
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN:

Doelstelling

Missie:
De Stichting Odigia-Instituut beschouwt als haar missie: - het bevorderen van de kennis en studie van kunstwerken uit de Oost-Christelijke Wereld in de ruimste zin van het begrip. - Beschermen en doen beschermen van kunstwerken van deze herkomst. - Bevorderen van museaal bezit van deze kunstwerken. Hierbij ligt de nadruk op de transportabele 'ikonen'.

Doelstelling:
- Verspreiden van kennis over authentieke Oost-Christelijke ikonen in Nederland. - Advies voor beheer, onderhoud, restauratie van ikonen. - Stimuleren van/bemiddelen bij particuliere schenkingen van ikonen aan o.a. musea. - Beheer en uitbreiding van een gedigitaliseerd beeldarchief. - Bouw van een Virtueel Museum, dat het beeldarchief en de beschikbare documentatie toegankelijk maakt. - bevorderen van recuperatie van ikonen en aanverwante kunstwerken die onrechtmatig verworven werden.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer R. Roozemond den Bakker (tevens tijdelijk secretaris) (Voorzitter)
functie tijdelijk vacant door overlijden (Penningmeester)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Indien de bestuursleden een vergoeding genieten, beperkt deze zich tot de door de Belastingdienst toegestane onbelaste vergoedingen. De Stichting Odigia beijvert zich 2 of 3 nieuwe bestuursleden aan te trekken.
Beloningsbeleid medewerkers:
Indien de vrijwilligers een vergoeding genieten, beperkt deze zich tot de door de Belastingdienst toegestane onbelaste vergoedingen.