ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0251-275555
E-mailadres: info@brandwonden.nl
Postadres: Postbus 1015
1940 EA Beverwijk
Bezoekadres: Zeestraat 29
1940 AJ Beverwijk
IBAN: NL93RABO0388013222

Doelstelling

Missie:
De Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum beperken.

Doelstelling:
* Preventie: brand en brandwonden voorkomen * Zorg: optimale behandeling voor brandwondpatienten, gericht op zo volledige mogelijk herstel en optimale nazorg gericht op re-integratie * Kwaliteit van Leven: lotgenotencontact van jong tot oud. Niet alleen voor patienten maar ook voor hun naasten. * Wetenschappelijk onderzoek: als gedegen basis voor bovenstaande activiteiten. Dit doen we veelal met de drie brandwondencentra (Groningen, Beverwijk en Rotterdam)

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer H. Arendse (Voorzitter)
Mevrouw T. E. Monzon (Penningmeester)
De heer A.J.M. van Trier (Secretaris)
De heer D Mackie (Bestuurslid)
De heer R. Blom (Bestuurslid)
De heer J. Dorresteijn (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Het gaat hier om een Raad van Toezicht (ipv een bestuur), want we zijn een organisatie met een statutair bestuurder (ic de directeur).
Beloningsbeleid medewerkers:
Op basis van CAO-Ziekenhuizen (met FWG 3.0)