ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0251-275555
E-mailadres: info@brandwonden.nl
Postadres: Postbus 1015
1940 EA Beverwijk
Bezoekadres: Zeestraat 29 29
1940 AJ Beverwijk
IBAN: NL93RABO0388013222

Doelstelling

Missie:
De Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum beperken.

Doelstelling:
Het bevorderen van 1) een optimale behandeling van patiënten met ernstige verbrandingen; 2) preventie van brand en brandwonden; 3) de kwaliteit van leven van mensen met brandwonden.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer E.A.J. van de Merwe (Voorzitter)
Mevrouw T. E. Monzon (Penningmeester)
De heer A.J.M. van Trier (Secretaris)
Mevrouw C.M.A.M. van der Horst (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Het gaat hier om een Raad van Toezicht (ipv een bestuur), want we zijn een organisatie met een statutair bestuurder (ic de directeur.
Beloningsbeleid medewerkers:
Op basis van CAO-Ziekenhuizen (met FWG 3.0)