ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0318487311
E-mailadres: neba@neba.nl
Postadres: Hugo de Vriespark 12
6741CM Lunteren
Bezoekadres: Hugo de Vriespark 12
6741CM Lunteren
IBAN: NL21INGB0692630082

Doelstelling

Missie:
Stichting Nederland-Batam stelt zich als vrijwilligersorganisatie ten doel om effectief bij te dragen aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van arme en kansarme mensen in Indonesië. Wij willen dat doel bereiken door het inzamelen van fondsen, die via lokale Indonesische partners, worden ingezet op projecten, die de medische en sociaaleconomische ontwikkeling van de doelgroep bevorderen.

Doelstelling:
Sociaaleconomische doelstelling; het steunen van groepen van mensen ie zichzelf en hun omgeving structureel in sociaaleconomische zin willen ontwikkelen, waardoor zijzelf de instrumenten in handen krijgen om hun leven menswaardig vorm te geven. Medische doelstelling; het beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar maken van medische zorg van goede kwaliteit voor minderbedeelden. Zonder medische zorg van goede kwaliteit is sociaaleconomische ontwikkeling niet mogelijk. HIV/AIDS doelstelling; omdat de hiv epidemie zowel een groot beslag legt op de Indonesische medische zorg en de sociaaleconomische ontwikkeling bedreigt, heeft de stichting de strijd tegen HIV/AIDS tot haar speerpunt gemaakt.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer L.H. Schreuders (Voorzitter)
De heer J. Hofland (Penningmeester)
Mevrouw M.A.W. van As-Klok (Secretaris)
De heer J.W.J. Dieben (Bestuurslid)
De heer H.M. Reeser (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Het bestuur zet zich onbezoldigd in. Een redelijke vergoeding van kosten die gemaakt zijn voor de stichting en voor werk dat buitengewoon veel tijd in beslag neemt, wordt niet als bezoldiging gezien.
Beloningsbeleid medewerkers:
Medewerkers zetten zich op vrijwillige basis in voor de stichting.