ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 020-4271424
E-mailadres: lotgenoten@nbe.nl
Website:
Postadres: Postbus 10755
1001 ET Amsterdam
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN:

Doelstelling

Missie:
N.B.E.'s Lotgenoten ondersteunt het Nederlands Blazers Ensemble, een groep van ruim twintig topmusici die bijzondere theatrale muziekprogramma's maakt, financieel. Ongeveer 0 donateurs doneren jaarlijks een bedrag van €1.250 per persoon aan de stichting, die het bijeengebrachte vermogen daar waar nodig schenkt aan het NBE in het kader van de financiering van bijzondere producties. Daarnaast wordt een stamvermogen opgebouwd waarmee de continuïteit van het NBE kan worden veilig gesteld.

Doelstelling:
De stichting stelt zich ten doel het financieel en daar waar mogelijk anderszins ondersteunen van het Nederlands Blazers Ensemble.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:
Sinds het bestaan van de stichting in 2005 draagt N.B.E.'s Lotgenoten financieel bij aan bijzondere projecten van het NBE.

Bestuur

De heer A.J. van Soelen (Voorzitter)
De heer J.H.A. Dorrestein (Secretaris)
Mevrouw E.A.M. Mannheims (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Alle werkzaamheden ten behoeve van de stichting worden zonder vergoeding verricht.
Beloningsbeleid medewerkers:
De stichting heeft geen medewerkers in dienst.