ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 070-3600143
E-mailadres: info@dedrevon.nl
Postadres: Westeinde 17a
2512 GS 's-Gravenhage
Bezoekadres: Westeinde 17 a
2512 GS 's-Gravenhage
IBAN:

Doelstelling

Missie:
bijdrage aan ontwikkelingen rond professionalisering (kosten)efficientie en effectiviteit van noodhulp in Nederland. De stichting lenigt zo doende voor zo ver hier niet door anderen kan worden voorzien. Onze stichting verstrekt voornamelijk bijdragen aan noodhulpbureaus.

Doelstelling:
Ondersteuning aan hulpbehoevende gezinnen, weduwnaren, weduwen, wezen, ouden van dagen en alleenstaanden ouder dan 65 jaar, die geboren zijn in Nederland en aldaar woonachtig en zich niet bevinden in een armenhuis of kinderhuis, zonder onderscheid naar religie of godsdienst voor de aankoop van kleding, en verdere uitgaven voor eerste levensbehoefte.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer J.J. Verbree (Voorzitter)
De heer Vacature (Penningmeester)
De heer M.L.J. van de Watering (Secretaris)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Ja
Toelichting vergoeding bestuur:
De toeziend bestuurder ontvangt op basis van declaraties maximaal per jaar de vrijwilligersvergoeding
Beloningsbeleid medewerkers:
De dirigerend administrateur geniet een maandinkomen krachtens schaal 9 BBRA van de Rijksoverheid.