ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 040-2434797
E-mailadres: pdinjens@kpnmail.nl
Postadres: Aurorastraat 12
5631 KK Eindhoven
Bezoekadres: Aurorastraat 12
5631 KK Eindhoven
IBAN: NL23INGB0002977700

Doelstelling

Missie:
mogelijkheid tot volgen middelbaar onderwijs bieden aan kansarme meisjes van de Boran in Kenia

Doelstelling:
Geldelijke steun aan Boran-volk in Kenia mbt opleiding meisjes en bewustwording problematiek mbt dit onderwerp in Eindhoven e.o.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Download het financieel jaarverslag: Download

Bestuur

De heer P.J.M. Dinjens (Voorzitter)
De heer H.J. van Steenbergen (Penningmeester)
De heer J.C.T. Marks (Secretaris)
De heer K.L. Leemreis (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Beloningsbeleid medewerkers: