ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0651215821
E-mailadres: ao.molenaar@gmail.com
Website:
Postadres: Kralingergracht 16
1483 AH De Rijp
Bezoekadres: Kralingergracht 16
1483 AH De Rijp
IBAN:

Doelstelling

Missie:
De Molenaar-Sieperda Stichting zet zich in voor medische- en humanitaire noodhulp.

Doelstelling:
Doelstelling Met deze missie in gedachten hebben wij als doelstelling: • Noodhulp voor slachtoffers (met name kinderen) en wederopbouw van leefbaarheid voor de overlevenden van natuurrampen en gewapende conflicten • medische hulp in bredere zin We verstrekken deze noodhulp in de vorm van geld. Veelal zal dit betekenen: geld voor het verlenen van onderdak voor ontheemden, medische zorg, voedsel, drinkwater en sanitatie, onderwijs, bescherming van kwetsbare mensen, en terugkeer en herhuisvesting van vluchtelingen en ontheemden. Wij richten ons in principe op de door het ministerie van Buitenlandse Zaken erkende “partnerlanden”: • Landen met een te laag inkomen om zelfstandig de millenniumdoelen te halen • Landen met een fragiele rechtstaat • Ontwikkelingslanden met een gezonde economische groei • medisch of humanitaire Initiatieven in andere landen die naar het oordeel van het bestuur op geloofwaardige wijze uitgevoerd worden o vooral indirect via aan bestaande NGO’s of reeds lopende projecten met een solide lokale structuur van vrijwilligers of initiatiefnemers o gericht zijn op vergroten van zelfredzaamheid

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Download het financieel jaarverslag: Download

Bestuur

De heer A.O. Molenaar (Voorzitter)
De heer V.N. van Haeren (Penningmeester)
De heer A.P. Roem (Secretaris)
De heer T. Schuckman (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Beloningsbeleid medewerkers: