ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 024-3220595
Postadres: Oude Groenewoudseweg 252
6524 WS Nijmegen
Bezoekadres: Oude Groenewoudseweg 252
6524 WS Nijmegen
IBAN: NL28ABNA0422572020

Doelstelling

Missie:
Wij werken samen met lokale professionals vanuit de overtuiging dat mensen zelf in staat zijn hun eigen woon en leefsituatie in te richten en hun toekomst vorm te geven Daartoe steunen we kleinschalige lokale initiatieven. Naast medische en educatieve projecten steeds vaker ook initiatieven gericht op 'community development': projectengericht op bestrijding van armoede en bevordering sociale saamhorigheid.

Doelstelling:
In Oeganda: de verbetering van woon- en leef situatie van de aller armsten en eraan bij te dragen hen minder afhankelijk te maken. Met onze steun willen wij ook het duurzaam gebruik van hulpbronnen en milieu bevorderen. In Nederland: informeren van onze eigen omgeving over de ongelijke verdeling van welvaart in de wereld en in het bijzonder over de situatie in Oeganda

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download
Download het financieel jaarverslag: Download

Bestuur

De heer G.H.J.M. Verzellenberg (Voorzitter)
Mevrouw S.M. Zurmühle (Penningmeester)
Mevrouw J.A.E. Spierings (Secretaris)
Mevrouw I.B.M. van Beekum (Bestuurslid)
Mevrouw C.T.M. van Thiel (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Reiskosten en overige kosten op declaratiebasis. kantoor-, telefoon-, porto- en andere kleine kosten tot max. € 25,- per jaar. De meeste bestuursleden dragen deze kosten zelf.
Beloningsbeleid medewerkers:
Geen medewerkers die betaald worden.