ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-52026417
E-mailadres: info@michaelson.nl
Postadres: Hertogstraat 29A 29a
5611 PA Eindhoven
Bezoekadres: Hertogstraat 29 a
5611 PA Eindhoven
IBAN: NL48TRIO0197663931

Doelstelling

Missie:
Michaelson wil jongeren die vastlopen in hun leven, en wellicht spelen met de gedachte uit het leven te stappen, een veilige plek bieden. Van daar uit moeten zij onder begeleiding van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen hun (eigen) kracht en motivatie terugvinden om de draad van hun leven op te pakken.

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het informeren, adviseren, ondersteunen en begeleiding geven aan hen die in psychische nood verkeren of hebben verkeerd, alsmede aan de daarbij betrokken familieleden, vrienden en professionals. Wanneer beroep wordt gedaan op Michaelson wordt laagdrempelige hulp geboden, gratis en anoniem. De stichting is een samenwerkingsverband van vrijwilligers, waaronder ervaringsdeskundigen, met als doel jongeren die in (psychische) nood verkeren korte, oplossingsgerichte hulp te bieden. Jongeren werken onder begeleiding op eigen kracht aan zelfredzaamheid. Alle hulp wordt verleend op basis van vrijwilligheid.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer P.E. Rötschke (Voorzitter)
De heer C.J.W.S.M. Cuypers (Penningmeester)
De heer F.P. van der Velden (Secretaris)
Mevrouw A. Montealegre (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Michaelson werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zij krijgen geen beloning, het bestuur dus ook niet. Een reguliere onkostenvergoeding (bv. standaardbedrag voor telefoon of reiskosten) wordt niet gegeven.
Beloningsbeleid medewerkers:
Michaelson werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zij krijgen geen beloning. Vergoedingen voor te maken onkosten zijn alleen mogelijk na akkoord vooraf van de penningmeester.