ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0114-760069
E-mailadres: info@mascura.nl
Postadres: Steenstraat 37
4561 AR Hulst
Bezoekadres: Steenstraat 37
4561 AR Hulst
IBAN: NL37RABO0118051881

Doelstelling

Missie:
Bijzondere aandacht voor ernstig, langdurig of terminaal zieken. Dit d.m.v. unieke beterschapswensen of door het vervullen een laatste wens.

Doelstelling:
Het verlenen van immateriële ondersteuning en -bijstand aan-, en het geven- en doen geven van aandacht aan (ernstig) zieke mensen in het algemeen, en aan mensen die te maken krijgen met enigerlei vorm van kanker in het bijzonder, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag:

Bestuur

De heer O. J.L.T. Verbist (Voorzitter)
Mevrouw A. Rogiest - Stallaart (Penningmeester)
Mevrouw J.E.A. Rogiest - Stallaart (Secretaris)
De heer S.B.A. Lhachmi (Bestuurslid)
De heer F.A.D van Driessche (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Vergoeding gemaakte onkosten
Beloningsbeleid medewerkers:
De verrassingsmanager is voor 20 uur per week in loondienst . Alle overige vrijwilligers kunnen alleen hun gemaakte onkosten declareren.