ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0114-760069
E-mailadres: info@mascura.nl
Postadres: Sportlaan 24
4561 KZ Hulst
Bezoekadres: Sportlaan 24
4561 KZ Hulst
IBAN: NL37RABO0118051881

Doelstelling

Missie:
Bijzondere aandacht voor ernstig, chronisch, langdurig of terminaal zieken. Dit door het organiseren van unieke beterschapswensen of door het vervullen van een laatste wens.

Doelstelling:
Het verlenen van immateriële ondersteuning en -bijstand aan-, en het geven- en doen geven van aandacht aan (ernstig) zieke mensen in het algemeen, en aan mensen die te maken krijgen met enigerlei vorm van kanker in het bijzonder, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:
www.mascura.nl/jaarverslag

Bestuur

De heer F.A.D van Driessche (Voorzitter)
Mevrouw A. Rogiest - Stallaart (Penningmeester)
Mevrouw J.E.A. Herman (Secretaris)
De heer S.B.A. Lhachmi (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Vergoeding gemaakte onkosten
Beloningsbeleid medewerkers:
Het beloningsbeleid voor de medewerkers richt zich naar het beloningsbeleid bij de Rijksoverheid.