ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0527-650067
Postadres: Zuidermiddenweg 19-2
8309 RG Tollebeek
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN:

Doelstelling

Missie:
De stichting heeft ten doel het organiseren en realiseren van een kleinschalige woon-werkplek voor mensen met een verhoogde zorgvraag, zoals mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Doelstelling:
Een aandachtsboerderij organiseren voor mensen met een zorgvraag.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag: Jaarverslag
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer G. Martens (Voorzitter)
De heer W. Plantenga (Penningmeester)
Mevrouw E. Schut (Secretaris)
Mevrouw C. Aalbersberg (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Bestuurders en beheerder ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke en organisatorische activiteiten.
Beloningsbeleid medewerkers:
Alleen zorgmedewerkers werken betaald.