ANBI-status:

Contactgegevens

Telefoonnummer: 020-6250942
E-mailadres: itamali@hetnet.nl
Postadres: Prinsengracht 526
1017 KJ Amsterdam
Bezoekadres: Prinsengracht 526
1017KJ Amsterdam
IBAN: NL89ABNA0517459523

Doelstelling

Missie:

Doelstelling:
Stichting Mali is opgericht met het oogmerk de grotendeels animistische bevolking in de heuvels rond de hoofdstad Bamako, verstoken van elke vorm van hulp, een beter perspectief te geven: het hoge sterftecijfer van vrouwen en kinderen terug te dringen, basisscholing mogelijk te maken – ook voor meisjes -, voor betere voeding te zorgen en voorlichting te geven over aids, geboortebeperking en vrouwenbesnijdenis. Naast het verstrekken van rolstoelen, zonneovens, medicijnen, voedsel en het uitvoeren van onderzoek naar bilharzia en bloedarmoede is er een project voor hulp aan leprozen gestart en krijgen de ondervoede schoolkinderen elke ochtend multivitaminetabletten. Om de trek naar de grote steden af te remmen wordt hulp bij tuinbouwprojecten geboden, worden putten geslagen, gemotoriseerde molens geschonken en kleine dammen in de riviertjes aangelegd.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan:

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag:
Verslag uitgeoefende activiteiten:
Download het financieel jaarverslag:

Bestuur

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur:
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld:
Toelichting vergoeding bestuur:
Beloningsbeleid medewerkers: