ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer:
Website:
Postadres: Muzenhof 22
6215 EV Maastricht
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN:

Doelstelling

Missie:
Missie van de organisatie: de missie van De LEO XIII Stichting is om binnen de doelstelling en de financiële mogelijkheden van de Stichting gerichte ondersteuning te bieden aan aanvragen die voldoen aan de criteria zoals deze zijn opgenomen in het Beleidsplan van de Stichting.

Doelstelling:
Doelstelling van de organisatie: het behartigen van belangen op godsdienstig en maatschappelijk terrein in Maastricht. Dit in overeenstemming met de leer van de RK Kerk. De Stichting realiseert haar doelstelling in hoofdzaak door het verlenen van subsidies.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Download het financieel jaarverslag: Download

Bestuur

De heer B.M.J.R. Groutars (Voorzitter)
Mevrouw A-R.A.M. Michiels van Kessenich - Overdevest (Penningmeester)
Mevrouw D.R.P. van den Elsen (Secretaris)
Mevrouw M. Maenen (Bestuurslid)
De heer H.J.M. Bovend'eerdt (Bestuurslid)
De heer C.W.J. Bouwens (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Alleen de penningmeester en het secretariaat krijgen per jaar een geringe kostenvergoeding voor aangeschafte kantoorartikelen.
Beloningsbeleid medewerkers:
n.v.t.