ANBI-status: Ja & Cultuur

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0162-580909
E-mailadres: info@kunstweek.nl
Postadres: Oeverkruid 13
4941 VV Raamsdonksveer
Bezoekadres: Oeverkruid 13
4941 VV Raamsdonksveer
IBAN: NL60RABO0315799935

Doelstelling

Missie:
alle Nederlanders in aanraking brengen met beeldende kunst

Doelstelling:
Het vergroten van de belangstelling voor Nederlandse beeldende kunst in het algemeen en de bekendheid van Nederlandse beeldend kunstenaars in het bijzonder en het verschaffen van inzicht in de mate waarin Nederlandse beeldend kunstenaars worden gewaardeerd.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:
Zoals beschreven in het beleidsplan.

Bestuur

De heer R. Locht (Voorzitter)
Mevrouw E.C.I.M. van Lent (Penningmeester)
De heer W. Aerts (Bestuurslid)
De heer P. Buisman (Bestuurslid)
De heer A. Pepers (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Beloningsbeleid medewerkers: