ANBI-status: Ja & Cultuur

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0514-602395
Postadres: van Swinderenstraat 51
8561 AS Balk
Bezoekadres: van Swinderenstraat 51
8561 AS Balk
IBAN:

Doelstelling

Missie:
De Stichting heeft als missie om de beeldende kunst in al zijn/haar vormen dichter bij het publiek/inwoners te brengen d.m.v. het organiseren van diverse activiteiten zoals bijv. kunstmarkt, cursussen, workshops enz. in Gaasterland e.o.

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het bevorderen van de belangstelling voor beeldende kunst en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan: Beleidsplan
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download

Bestuur

De heer A. Herrema (Voorzitter)
Mevrouw J.J. Haantjes (Penningmeester)
Mevrouw J.J. Haantjes (Secretaris)
Mevrouw A. van der Meij (Bestuurslid)
Mevrouw W. Schoemaker (Bestuurslid)
De heer F. Bergsma (Bestuurslid)
Mevrouw Y. Bijl (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Bestuursleden van Kunstkring Gaasterland ontvangen geen vaste beloning voor de werkzaamheden maar onkosten kunnen wel worden vergoed op basis van een heldere eenduidige declaratie van gemaakte onkosten.
Beloningsbeleid medewerkers:
Medewerkers/vrijwilligers van Kunstkring Gaasterland krijgen geen vaste beloning maar onkosten kunnen wel worden vergoed op basis van declaraties van gemaakte kosten.