ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 073-6144313
Postadres: Postbus 1504
5200 BN Den Bosch
Bezoekadres: Havensingel 25
5211 TX 's-HERTOGENBOSCH
IBAN:

Doelstelling

Missie:
Het op maat maken van theatervoorstellingen of onderdelen ervan om enerzijds toneel-, theater- en kleinkunstvoorstellingen toegankelijker te maken voor een breed publiek en anderzijds de studenten aan de academie ervaring op te laten doen in echte situaties onder begeleiding van docenten.

Doelstelling:
- presentatiemogelijkheden bieden aan aankomende professionele theatermakers via openbare Open Podium-avonden. - verzorgen workshops/ trainingen tbv verbreding, verdieping en specialisatie van acteurs en theatermakers - organiseren en produceren van toneel-, theater-, kleinkunstfestivals - bevorderen artistieke ontwikkeling en verzorgen van zakelijke productie van theatermakers - beschikbaar stellen van professionele theaterfaciliteiten

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:
Alle externe producties van de Koningstheateracademie worden uitgevoerd door KTAproducties. Een overzicht van de verschillende activiteiten treft u in het beleidsplan.

Bestuur

De heer N Prevoo (Voorzitter)
De heer MHG Wilschut (Penningmeester)
Mevrouw M Bosua (Secretaris)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Bestuur is volledig onbezoldigd.
Beloningsbeleid medewerkers:
Er zijn geen vaste medewerkers in dienst. Per productie wordt een artistiek team gevormd uit schrijvers, regisseurs en acteurs.