ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer:
E-mailadres: info@korenwinde.nl
Postadres: Domineesbergweg 58
3911 WP Rhenen
Bezoekadres: Domineesbergweg 58
3911 WP Rhenen
IBAN: NL54ABNA0519982444

Doelstelling

Missie:
Activiteiten te bevorderen in Rhenen en omgeving op het gebied van de cultuur en in het bijzonder de muziekbeoefening.

Doelstelling:
De stichting tracht haar doel te bereiken door het organiseren van muziekvoorstellingen in de vorm van concerten, door het doen houden van masterclasses, het organiseren van muziekdagen, het organiseren van lezingen.

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Download het beleidsplan: Download

Verslaglegging

Link naar het jaarverslag:
Download het jaarverslag: Download
Verslag uitgeoefende activiteiten:
komt z.s.m.

Bestuur

De heer J.M. Vlak (Voorzitter)
Mevrouw M. van Someren (Penningmeester)
Mevrouw C.J.B. van der Vlugt-Bergmans (Secretaris)
Mevrouw R. ter Braake (Bestuurslid)
De heer H. Ideler (Bestuurslid)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur:
Het bestuur verricht zijn werkzaamheden onbezoldigd
Beloningsbeleid medewerkers:
Er is niemand in dienst, wij zijn allemaal vrijwilligers